koszyk
w koszyku:
0 produktów
 
 
     
nowosci
Radio samochodowe marki Phantom z odtwarzaczem DVD, nawigacją GPS, trybem głośnomówiącym Bluetooth, system Windows CE 6.0
Radio samochodowe marki Phantom z odtwarzaczem DVD, nawigacją GPS, trybem głośnomówiącym Bluetooth, system Windows CE 6.0

1609,00zł

Nawigacja GPS - zastosowanie, automapy, wiadomości z tego zakresu...

Alkomaty - bezpieczna jazda, dozwolona ilość promili, jak z nich korzystać...

Car Audio / Video - zastosowanie w aucie, konfiguracje połączeń, sposoby montażu...


statystyka

bezpieczeństwo
kontakt
serwis
zaloguj zarejestruj


I.Reklamowany towar musi spełniać warunki gwarnacji:

1. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w Kartę Gwarancyjną. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest podpisana przez sprzedawcę i posiada czytelnie wypełnione rubryki, bez zmian i skreśleń dokonywanych przez kupującego.
2. "AUTODRIVE.PL" zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna pod warunkiem korzystania z urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
4. Po upływie okresu gwarancji "AUTODRIVE.PL" zapewnia odpłatny serwis.
5. Czas naprawy wynosi 21 dni od daty przyjęcia urządzenia.
6. W przpadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o 30 dni.
7. Opakowanie, nośniki z oprogramowaniem oraz instrukcje obsługi i specyfikacje techniczne stanowią integralną część towaru objętego gwarancją przez firmę F.H.U XSONIC.PL. Niedostarczenie tych elementów z reklamowanym towarem uniemożliwia wykonanie naprawy przez gwaranta i oznacza zwolnienie go ze zobowiązań gwarancyjnych. Gwarant może przyjąć sprzęt do naprawy bez tych elementów, nie odpowiada jednak za termin wykonania naprawy lub wymiany.
8. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
9. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.
10. Sprzęt jest dostarczony do i odebrany z serwisu przez nabywcę.
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania. Gwarancja nie jest przedłużana, jeżeli Nabywca dostarczy do serwisu sprzęt sprawny.
12. Świadczenia z tytułu gwarancji przysługują nabywcy wyłącznie na skutek wady tkwiącej w sprzedanym towarze. Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli okaże się, że stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym towarze, a w szczególności na skutek:
a. Normalnego zużycia sprzętu
b. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub wymiany części
c. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, kontaktu z cieczami
d. Używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
e. Zużycia baterii i akumulatorów
f. Niewłaściwego użytkowania sprzętu
g. Samowolnego dokonywania aktualizacji oprogramowania, które steruje pracą urządzenia,
13. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na baterie, akumulatory, oraz uszkodzenia mechaniczne akcesoriów takich jak: kable połączeniowe, uszkodzenia zaczepów, gałek, klawiszy itp..
14. Gwarancji nie podlegają obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem sprzedaży, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
16. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje sprzedawca, po przedstawieniu Karty Gwarancyjnej i wszystkich elementów wymienionych w punkcie 7.
17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników informatycznych, optycznych w trakcie eksploatacji produktów.
18. Jeśli usterka zostanie zidentyfikowana przez użytkownika jako błąd w oprogramowaniu istnieje możliwość przesłania pliku z oprogramowaniem, który zostanie zbadany przez inżynierów producenta a następnie odesłany do klienta.
19. Temperatura otoczenia pracy urządzenia wynosi od 0 do 35 stopni Celcjusza.

II. Pozstałe warunki reklamacji:

1. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem (uwaga: prosimy nie mylić z zamówieniami wysyłanymi do Państwa za pobraniem).

Aby Państwa reklamacja mógła zostać szybko rozpatrzona, prosimy:
- wypełnić poniższy Formularz reklamacji, podając w nim niezbędne informacje.
- towar odesłać na adres: (REKLAMACJA) Xsonic.pl, ul. Broniewskiego 57, 83-110 Tczew, w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar prosimy zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające uszkodzeniu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).Formularz reklamacji plik do pobrania i odczytu za pomocą programu:


Kontynuuj     
zastrzeżone prawa

Wysyłka
O nas
Płatności

kreska

Jak kupować?
Bezpieczeństwo
Opakowanie ozdobne

kreska

Reklamacje/Zwroty
Regulamin
Zakupy na raty

kreska