koszyk
w koszyku:
0 produktów
 
 
     
nowosci
Kingston SDHC micro 32GB Class 4 + czytnik USB + adapter SD
Kingston SDHC micro 32GB Class 4 + czytnik USB + adapter SD

110,00zł

Nawigacja GPS - zastosowanie, automapy, wiadomości z tego zakresu...

Alkomaty - bezpieczna jazda, dozwolona ilość promili, jak z nich korzystać...

Car Audio / Video - zastosowanie w aucie, konfiguracje połączeń, sposoby montażu...


statystyka

bezpieczeństwo
kontakt
serwis
zaloguj zarejestruj

•Uwagi ogólne

1. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z poniższymi informacjami. Aby dokonać zakupu w systemie ratalnym Żagiel należy wcześniej przygotować wymagane dokumenty.

2. Gdy posiadamy już komplet dokumentów składamy zamówienie w sklepie a formę płatności wybieramy "Zakupy na raty".

3. Na wskazany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana karta rezerwacji (dokument potwierdzający zakup towaru w systemie ratalnym), którą należy wypełnić i odesłać na adres zakupy@autodrive.pl

4. Po pozytywnej weryfikacji Firma Żagiel przesyła do Państwa e-mailem gotową umowę kredytową i kartę rezerwacji w celu podpisania, które razem z wymaganymi dokumentami należy odesłać do wskazanego przedstawicielstwa firmy Żagiel. (patrz punkt 5.)

W przypadku deklarowanej wpłaty własnej istnieją dwie możliwość jej dokonania:

Przelewem
Za pobraniem, opłata pobrana przy dostawie towaru

5. Po podpisaniu umowy ratalnej należy ją odesłać wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany adres - najlepiej listem priorytetowym-poleconym. Po otrzymaniu umowy ratalnej przez Żagiel Gdańsk następuje wysyłka towaru.

6. Firma Żagiel przed terminem płatności pierwszej raty odeśle umowę kredytową i odcinki spłat rat.

•Wymagane dokumenty

Aby uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

1. Przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak:

• dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

• inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty lub Karta Najlepszego Klienta Żagiel S.A.

2. Udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z:

umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach.

UWAGA: honorujemy tylko ten druk zaświadczenia lub druki innych banków, zaświadczenia na drukach zakładowych nie będą uznane.

emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury.
W przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana. Odcinek renty lub emerytury można zastąpić zaświadczeniem z ZUS lub wyciągiem z konta z wpływem świadczenia (oryginał)

zasiłku i świadczenia przedemerytalnego - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z organu przyznającego świadczenie np. ZUS)

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w formie spółki)


Osoby prowadzące działalność gospodarczą (na własny rachunek lub w formie spółki) składają:

• kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego,
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
• w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym:

a) Księga przychodów i rozchodów/Księgi handlowe:

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub
• kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy)

b) Zryczałtowany podatek:

• oświadczenie o osiąganych dochodach
• ewidencję przychodów do wglądu

c) Karta podatkowa

• kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej
• oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
-oświadczenie o osiąganych dochodach
-ewidencję przychodów do wglądu

Osoby prowadzące działalność rolniczą

• oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierającego:

-wielkość gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych
-wielkość rocznego przeciętnego dochodu cel wydania zaświadczenia
-pieczęć Urzędu Gminy oraz imienna pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem,

lub

Nakaz płatniczy za bieżący rok,

lub

• inny dokument określający wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczący o stałym charakterze otrzymywanego świadczenia.Kredyt bez zaświadczeń o zarobkach (na oświadczenie)

Istnieje również możliwość uzyskania kredytu bez przedstawiania zaświadczenia o zarobkach:

• przez STAŁYCH KLIENTÓW ŻAGIEL, POSIADACZY KARTY NAJLEPSZEGO KLIENTA ŻAGIEL lub stałych klientów innych systemów ratalnych bądź banków (w takiej sytuacji trzeba ten fakt udokumentować dołączając do umowy kredytowej kserokopię karty stałego klienta lub list polecający)

- bez wpłaty własnej - w przypadku kwoty kredytu do 4.000 zł włącznie
- przy wpłacie własnej nie mniejszej niż 10% ceny towaru lub usługi - w przypadku kwoty kredytu od 4.000 zł do 7.000 zł włącznie

• przez NOWYCH KREDYTOBIORCÓW, bez względu na źródło uzyskiwanych dochodów

- w przypadku kredytów do kwoty 2.000 zł – bez wpłaty własnej
- w przypadku kredytów w kwocie od 2.000 zł do 5.000 zł włącznie - przy minimalnej wpłacie własnej nie mniejszej niż 15% ceny towaru lub usługi
oświadczenie (wersja do druku)

•Kalkulator

Jeśli chcesz obliczyć przybliżoną wysokość raty miesięcznej uruchom kalkulator.

•Ubezpieczenie kredytu

Klientom zawierającym umowę kredytu ratalnego Żagiel wraz z firmą Warta Vita proponuje dodatkowy atrakcyjny produkt - ubezpieczenie kredytobiorcy na życie. Zawarcie ubezpieczenia na życie kredytobiorcy daje gwarancję, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia (powstania trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego lub jego śmierci) Warta Vita spłaci pozostałą część kredytu. Zalety ubezpieczenia kredytu to komfort i poczucie bezpieczeństwa przy niewielkim koszcie dodatkowym.

 


Kontynuuj     
zastrzeżone prawa

Wysyłka
O nas
Płatności

kreska

Jak kupować?
Bezpieczeństwo
Opakowanie ozdobne

kreska

Reklamacje/Zwroty
Regulamin
Zakupy na raty

kreska